Kako promeniti prezime

Kako promeniti prezime

Kako promeniti prezime u dokumentima

Jedna od veoma aktuelnih tema sa kojom se danas često susrećemo je kako promeniti prezime u dokumentima. Uobičajeno je da se ime ili prezime mogu promeniti zbog važnih razloga. Naime, Zakon ima za cilj da pomogne svakoj osobi da zadrži svoj individualni, ali i društveni identitet. Razlozi za promenu prezimena u suštini mogu biti različiti, a može uključivati i narušene porodične odnose. Po pravilu, promena prezimena vezana je za stupanje u bračnu zajednicu ili za razvod braka. Kako promeniti prezime posle venčanja? Promena prezimena zavisi od kulture, tradicije, postupka sklapanja braka, ali i mnogih drugih faktora. Poput planiranja venčanja, postupak promene prezimena je takođe od velike važnosti. No, potrebno je dosta papirologije i procedure koje treba ispoštovati. Ako brinete o promeni prezimena nakon udaje znajte da će to biti uzbudljiva promena, uz popis nekoliko važnih koraka koje treba preduzeti. Nakon venčanja, kod nas obično žene, a ređe muškarci, odlučuju promeniti prezime.

Kako promeniti prezime nakon venčanja

Kako promeniti prezime nakon venčanja? Nesporno je da tradicija i običaji podrazumevaju promenu prezimena žene koja se udaje, kao i mišljenja bliskih osoba. No, pitanje, koje se tada često postavlja je da li je to zaista vaša individualna odluka ili težite ispunite određena očekivanja. Mnoge žene odlučuju se promeniti svoje prezime nakon sklapanja braka. Svaki od supružnika takođe može zadržati svoje prethodno prezime i dodati prezime bračnog druga. Bez obzira da li ćete svom prezimenu dodati prezime muža ili ne, najbitnije da to bude samo vaš izbor, a ne uticaj porodice ili tradicije. Ako ne znate kako promeniti prezime posle venčanja, ceo postupak podrazumeva određena dokumenta i rokove. Prilikom sklapanja braka supružnika vrši se promena prezimena, što se upisuje u knjigu venčanih. Tom prilikom supružnici upisuju svoje novo prezime, u prisustvu matičara i svedoka. U skladu sa odredbama zakona, menjaju se podaci u ličnoj karti, 15 nakon nastupanja promene prezimena.

Kako promeniti prezime posle razvoda braka

Kada stvari ne idu dobro u bračnoj zajednici i sve se završi razvodom, žene se odlučuju vratiti svoje prethodno prezime. Jedno od uobičajenih pitanja koje sledi je kako promeniti prezime posle razvoda braka. Ako se nađete u takvoj situaciji i ne znate kako da postupite, morate u obzir nekoliko korisnih saveta i informacija. Kada je reč promeni prezimena nakon razvoda braka ova procedura nije ni malo jednostavna jer treba slediti niz koraka i ispuniti određene zahteve. Iako postoje određene nedoumice kako promeniti prezime nakon razvoda braka ovaj proces ne samo da zahteva vreme, već i određena finansijska sredstva. Osoba koja je posle zaključenja braka odlučila promeniti prezime, odnosno vratiti svoje staro prezime, to može učiniti u roku od 60 dana bez većih troškova. Međutim, ukoliko rok od dva meseca prođe, potrebno je mnogo više dokumenata. da bi vratili svoje prethodno prezime. Naime, potrebno je skupiti određenu dokumentaciju koja podrazumeva zahtev, važeću fotokopiju lične karte, fotokopiju o pravosnažnoj presudi o razvodu braka, dokument o uplaćenoj taksi. Predate fotokopije dokumenata ne mogu biti starije od 6 meseci.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Zara Tarot: Unikatne Karte sa Dubokim Simbolima

Zara Tarot: Unikatne Karte sa Dubokim Simbolima

Zara Tarot: Unikatne Karte sa Dubokim Simbolima predstavljaju ne samo sredstvo za proricanje budućnosti, već i alat za duboko lično istraživanje i razumijevanje univerzalnih životnih tema i arhetipova