Kamate na štednju

Kamate na štednju

Kamate na štednju u banci

Štednja u banci poznata je kao alternativa i jedna od najprikladnijih opcija koja osigurava simboličnu kamatnu stopu na ušteđevinu. Istovremeno klijent banke može povući sredstva u bilo kom trenutku ukoliko se odlučio za štednju po viđenju. U odnosu na ovu vrstu štednje, oročena štednja obavezuje klijenta da u određenom vremenskom periodu neće podizati svoj novac čime ostvaruje zaradu, odnosno kamatu. Zašto vredi otvoriti štedni račun u baci? Iako su kamate na štednju veoma fleksibilno rešenje koje je svima dostupno, potrebno je detaljno se informisati koja od ove dve opcije spada u bolje rešenje. Danas postoji veliki broj bankarskih ponuda i promocija koje omogućavaju da dobijete kamatu na štednju. Činjenica je da štednja u finansijskim institucijama svake godine beleži sve veći rast. Razlog tome su kamate na štednju koja se obračunava u određenom iznosu i formalno se primenjuje na godišnjem ili mesečnom nivou. Štedni račun se jednostavno otvara, a glavna prednost ovog oblika štednje je da ćete novac jednostavno odvojiti na stranu i na taj način uštedeti.

Kamate na štednju kako su definisane

Za one koji vole imati sigurni fond, štednja u banci je najrazumnije i nafleksibilnije rešenje. Kamate na štednju omogućavaju svakome da ostvari određene prihod na osnovu svoje ušteđevine, a za taj period dobija mesečni postotak koji se izračunava u odnosu na uloženi novac i razdoblje u koje planira štedeti svoj novac. Kada je u pitanju štednja po viđenju uložena sredstva možete podići bilo kada, a do dana podizanja novca će vam se zaračunati i kamata. Obično, kod ove varijante kamate na štednju su nešto niže nego što je to slučaj kod oročene štednje. Tada se obavezujete da novac nećete podizati određeni vremenski period (3 meseca, 6 meseci, 1 godina, itd. ). Ukoliko ste neko ko tek želi započeti štednju, stručnjaci savetuju da se raspitate koja opcija vam se čini dostupnijom. Dakle, za početak morate analizirati svoje finansijske troškove i proračunati koliko mesečno imate rashoda za stanarinu, račune, hranu, kao i druge obaveze ako ste se odlučili za oročenu štednju. Ako vam duži rokovi nisu odgovarajući, tada je štednja po viđenju fleksibilnija opcija, jer vam nudi pristup sredstvima bilo kada, a kamata na štednju će se obračunati za dane dok je novac bio u banci.

Šta je najvažnije kod kamate na štednju

Jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja odnosi se na to kakve prednosti nude kamate na štednju. Najvažnija stvar kod štednje u banci je kamata, jer im podležu čak i manji iznosi. Garantovana isplata kamate na štednju je nesporno ogromna prednost. Slobodan pristup sredstvima u bilo kom trenutku posebno je važan, posebno u slučaju neočekivanih situacija. Štedni račun preporučuje se svima koji znaju dobro kontrolisati svoje troškove i žele dodatno imati određenu sumu novca. Bez obzira da li je reč o manjem ili većem iznosu uvek možete uštedeti u domaćoj i stranoj valuti, s’ tim da se kod štednje u stranoj valuti, kamatnoj stopi i poreskim obavezama. Ako štedite u domaćoj valuti, ostvarena kamata, odnosno iznos ne podleže poreskoj obavezi, dok se kod strane valute plaća određen iznos poreza koji banka uzima, a vama isplaćuje iznos koji je umanjen za vrednost poreske obaveze. Osim što će održati finansije u ravnoteži, novac će vam uvek biti pri ruci. Ne gubite kamatu na štednju i možete umnožiti svoju uštedu. Na taj način maćete novac na sigurnom mestu bez straha od ikakvog rizika.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Često zaboravljeni izdaci u kućnim proračunima

Često zaboravljeni izdaci u kućnim proračunima

Jedan od najvažnijih aspekata kod finansijskog planiranja je proračun. Mnogi ljudi znaju da stabilni mesečni prihodi pružaju bolji kvalitet porodičnog života, mir, sigurnost, bez ugrožavanja finansijs

Kako platiti fakultet

Kako platiti fakultet

Pre odgovora kako platiti fakultet, potrebno je naglasiti važnost ulaganja u obrazovanje. S’ porastom državnih podsticajnih programa i olakšica, sve više mladih ljudi ima pristup visokom