Kamate na štednju

Kamate na štednju

Kamate na štednju u banci

Štednja u banci poznata je kao alternativa i jedna od najprikladnijih opcija koja osigurava simboličnu kamatnu stopu na ušteđevinu. Istovremeno klijent banke može povući sredstva u bilo kom trenutku ukoliko se odlučio za štednju po viđenju. U odnosu na ovu vrstu štednje, oročena štednja obavezuje klijenta da u određenom vremenskom periodu neće podizati svoj novac čime ostvaruje zaradu, odnosno kamatu. Zašto vredi otvoriti štedni račun u baci? Iako su kamate na štednju veoma fleksibilno rešenje koje je svima dostupno, potrebno je detaljno se informisati koja od ove dve opcije spada u bolje rešenje. Danas postoji veliki broj bankarskih ponuda i promocija koje omogućavaju da dobijete kamatu na štednju. Činjenica je da štednja u finansijskim institucijama svake godine beleži sve veći rast. Razlog tome su kamate na štednju koja se obračunava u određenom iznosu i formalno se primenjuje na godišnjem ili mesečnom nivou. Štedni račun se jednostavno otvara, a glavna prednost ovog oblika štednje je da ćete novac jednostavno odvojiti na stranu i na taj način uštedeti.

Kamate na štednju kako su definisane

Za one koji vole imati sigurni fond, štednja u banci je najrazumnije i nafleksibilnije rešenje. Kamate na štednju omogućavaju svakome da ostvari određene prihod na osnovu svoje ušteđevine, a za taj period dobija mesečni postotak koji se izračunava u odnosu na uloženi novac i razdoblje u koje planira štedeti svoj novac. Kada je u pitanju štednja po viđenju uložena sredstva možete podići bilo kada, a do dana podizanja novca će vam se zaračunati i kamata. Obično, kod ove varijante kamate na štednju su nešto niže nego što je to slučaj kod oročene štednje. Tada se obavezujete da novac nećete podizati određeni vremenski period (3 meseca, 6 meseci, 1 godina, itd. ). Ukoliko ste neko ko tek želi započeti štednju, stručnjaci savetuju da se raspitate koja opcija vam se čini dostupnijom. Dakle, za početak morate analizirati svoje finansijske troškove i proračunati koliko mesečno imate rashoda za stanarinu, račune, hranu, kao i druge obaveze ako ste se odlučili za oročenu štednju. Ako vam duži rokovi nisu odgovarajući, tada je štednja po viđenju fleksibilnija opcija, jer vam nudi pristup sredstvima bilo kada, a kamata na štednju će se obračunati za dane dok je novac bio u banci.

Šta je najvažnije kod kamate na štednju

Jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja odnosi se na to kakve prednosti nude kamate na štednju. Najvažnija stvar kod štednje u banci je kamata, jer im podležu čak i manji iznosi. Garantovana isplata kamate na štednju je nesporno ogromna prednost. Slobodan pristup sredstvima u bilo kom trenutku posebno je važan, posebno u slučaju neočekivanih situacija. Štedni račun preporučuje se svima koji znaju dobro kontrolisati svoje troškove i žele dodatno imati određenu sumu novca. Bez obzira da li je reč o manjem ili većem iznosu uvek možete uštedeti u domaćoj i stranoj valuti, s’ tim da se kod štednje u stranoj valuti, kamatnoj stopi i poreskim obavezama. Ako štedite u domaćoj valuti, ostvarena kamata, odnosno iznos ne podleže poreskoj obavezi, dok se kod strane valute plaća određen iznos poreza koji banka uzima, a vama isplaćuje iznos koji je umanjen za vrednost poreske obaveze. Osim što će održati finansije u ravnoteži, novac će vam uvek biti pri ruci. Ne gubite kamatu na štednju i možete umnožiti svoju uštedu. Na taj način maćete novac na sigurnom mestu bez straha od ikakvog rizika.

Tagovi:

Možda će vas zanimati