Seme marihuane često se povezuje s konzumacijom u svrhu postizanja psihoaktivnih efekata, no ono krije i niz potencijalnih zdravstvenih prednosti koje su tek počele privlačiti pažnju istraživača. Jedn