Upravljanje ličnim finansijama: Ključni koraci ka finansijskom uspehu počinje sa postavljanjem realnih finansijskih ciljeva koji su temelj za ostvarivanje dugoročne stabilnosti. Definisanje jasnih i m