Da li je ljubav večna ili prolazna emocija? – ovo pitanje fascinira ljude od drevnih vremena. U starogrčkoj kulturi, ljubav je imala mnoga lica, od erotske požude, pa sve do neoplatonske ideje o duhov