### Prvi korak ka finansijskoj sigurnosti: Postavljanje jasnih ciljeva i budžetiranje

Uspostavljanje finansijske sigurnosti započinje postavljanjem jasnih i dostižnih finansijskih ciljeva. Bez određe