Komunikacijski jazovi i nesporazumi predstavljaju jedan od glavnih izazova savremenih brakova: navigacija kroz kompleksne dinamike partnerskih odnosa zahteva stalno usavršavanje veština komuniciranja