Za mnoge ljude izgradnja sopstvene kuće predstavlja jedan od najvažnijih životnih planova. Ali, pre nego se upuste u realizaciju ovog plana, većinu zanimaju troškovi gradnje kuće. Postoje mnogi parame