Temelj srećnog braka često počiva na dva ključna stuba: razumevanju i prihvatanju partnerovih potreba, želja i granica. Upravo ova dva aspekta su neodvojivi od važnosti kompromisa u stabilnosti partne