Pri odabiru prave banke za vaše finansijske potrebe, ključno je razmotriti različite kriterijume koji će uticati na vaše zadovoljstvo uslugama koje banka pruža. Osnovni korak u procesu odlučivanja je