Prepoznavanje i upravljanje emocija ključni su aspekti koji igraju značajnu ulogu u procesu donošenja odluka, naročito u kontekstu igranja casino igara. Kada igrači zakorače u svet kockanja, bilo da j