Tarot Majstori i Poslovni Uspesi: Kako Karate Mogu Osvetliti Poslovne Odluke – tema je koja intrigira one na čelu biznisa, budući da se u svetu preduzetništva često traže novi načini za poboljšanje do