Kada razmatrate različite kreditne ponude, ključni faktor koji treba uzeti u obzir su kamatne stope. Kamatna stopa direktno utiče na ukupnu sumu koju ćete na kraju vratiti banci, pa je važno pažljivo