Razumevanje emocionalne povezanosti u seksualnom odnosu sa prijateljem podrazumeva prepoznavanje složenosti koja proizlazi iz kombinovanja dve fundamentalno različite vrste intimnosti – platonske i se