Tarot čitanje je višedimenzionalna praksa koja kombinira simboliku, intuitivno znanje i psihološko razumijevanje. U okviru Tarot Centra, pristup tumačenju tarot karata smatra se umjetnošću koja zahtij