U doba digitalne komunikacije, telefonska erotika postaje sve vidljivija komponenta intimnih interakcija. Hotline brojevi za telefonsku erotiku, koji omogućavaju anonimnu seksualnu interakciju, imaju