Bankarstvo kao organizirana djelatnost ima svoje korijene u drevnim civilizacijama poput Mesopotamije i Egipta. Počeci bankarstva: Od drevnih civilizacija do srednjeg veka mogu se pratiti sve do perio