Finansijske poteškoće su često prvi i najuočljiviji indikator da je došlo vreme za promene u ponašanju koje uključuje kockanje. Kada prestati sa kockanjem: Znaci da je vreme za pauzu mogu se ogledati