Što je regres

Što je regres

Što je regres i kako je definisan prema Zakonu o radu

Vrlo često možemo čuti različita pitanja koja se odnose na to šta je oporezivi deo dohotka, što je regres za godišnji odmor, šta je bruto ili neto zarada. Budući da za termin regres često izaziva dosta dilema i nejasnoća, u nastavku ćemo objasniti sve ono što se odnosi na ovu temu. Da li znate što je regres? Prema Zakonu o radu, regres predstavlja pravo zaposlenog na određenu naknadu troškova prilikom korišćenja godišnjeg odmora. Bez obzira što je prema Zakonu propisano pravo zaposlenog na regres, njegova primena u smislu načina isplate je prepuštena poslodavcu. Dakle, kolika će biti visina regresa regulisano je Ugovorom o radu. Šta bi to značilo u praksi? Poslodavac može sam doneti odluku u vezi toga koliki iznos regresa će biti, da li će biti isplaćen na mesečnom nivou ili godišnjem nivou. Imamo bezbroj primera da je regres u veoma malom iznosu novčanih sredstava, gde ga zaposleni doslovno i ne ostvaruje. Uz takav pristup, poslodavac samo formalno ispunjavanja isplatu regresa zaposlenom, čime poštuje Zakon, ali s’ druge strane on nema dodatni trošak.

Što je regres za godišnji odmor

Iako dosta njih zna što je regres za godišnji odmor, puno je građana koji imaju određene dileme u vezi sa ovim pravom zaposlenog. Na osnovu Zakona o radu, zaposleni može ostvariti različita prava, a jedno od njih je i regres na godišnji odmor. Naime, prema Zakonu o radu zaposleni ostvaruje pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora. U vezi toga kolika će visina regresa iznositi, kao i o drugim pitanjima vezanim za regres odlučuje poslodavac. Ako je zaposleni koristio godišnji odmor, a zbog toga je imao troškove, on ima pravo da od poslodavca zatraži regres, odnosno naknadu za troškove. Dakle, zaposlenom se ne može uskratiti ovo pravo, niti se istog može odreći. Kada zaposleni ima pravo na godišnji odmor? Zaposleni prema Zakonu stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini nakon mesec dana neprekidnog rada od momenta zasnivanja radnog odnosa. Na taj način zaposleni ostvaruje svoja prava. Znajući što je regres na godišnji odmor, sigurno vas zanima na koji način ga možete ostvariti?

Što je regres i kako se može ostvariti pravo na njegovo korišćenje

Na osnovu Zakona o radu možemo videti što je regres i kakvo je pravo zaposlenog da ga ostvari. Često se dolazi do dileme da li pravo na regres zavisi od radnih sati provedenih na poslu. Regres za godišnji odmor, odnosno njegovo korišćenje, prvenstveno zavisi od toga da li je zaposleni ostvario pravo na godišnji odmor. Svaki zaposleni ima pravo na godišnji odmor u toku kalendarske godine i ujedno ostvaruje pravo na regres u svom punom iznosu, a na osnovu opšteg akta o radu. Dakle, bez obzira da li zaposleni radi puno radno vreme ili skraćeno radno vreme. Na primer ako je zaposleni stupio u radni odnos prvog maja, on ostvaruje pravo na godišnji odmor prvog juna. Visina trajanja godišnjeg odmora je utvrđena aktom poslodavca, odnosno Ugovorom o radu za kalendarsku godinu. Međutim, u praksi zaposleni obično nisu dovoljno informisano o pravima koja mogu ostvariti, zbog čega su ona često zanemarena. Kao jedan od primera za to su i brojne nedoumice oko toga što je regres i kako se može ostvariti pravo na njegovo korišćenje.

Tagovi:

Možda će vas zanimati