Želite li saznati kako mudrije koristiti svoju kreditnu karticu? Kreditna kartica je među najkorišćenijim na tržištu. Nema sumnje da su prednosti kreditne kartice ogromne. Osim št